Rengashotellin palveluehdot

1. Sopimuskohde ja tarkoitus

Sopimuskohde on asiakkaan renkaiden kausisäilytys Finnservice Oy (jatkossa Finnservice) tiloissa. Sopimuksella tarjotaan asiakkaan renkaille ja vanteille (enintään 4kpl) säilytystila kausisäiliössä.

2. Rengassäilytyssopimuksen voimaantulo ja kesto

Rengassäilytyssopimus tulee voimaan kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen Finnservicen toimipisteessä. Sopimuskausi kesäsäilytykselle voi alkaa aikaisintaan 1.3 ja loppuu viimeistään 30.11. Sopimuskausi talvisäilytykselle voi alkaa aikaisintaan 1.10 ja loppuu viimeistään 31.5. Sopimus lasketaan automaattisesti jatkuvaksi, jos asiakas ei nouda renkaita/vanteita sopimuskauden päätyttyä. Sopimuskausi päättyy ennen yllämainittuja päiviä, silloin kun asiakas noutaa renkaansa Finnservice toimipisteestä.

3. Säilytyksen kesto ja maksu

Säilytysaika on yksi kausi ja se alkaa rengassäilytyssopimuksen solmimishetkestä.  Finnservice ilmoittaa asiakkaalle sopimuskauden umpeutumisesta viimeistään 7 päivää ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli renkaita ei noudeta sopimuskauden loputtua, , säilytys jatkuu automaattisesti seuraavalle sopimuskaudelle. Asiakkaalle lähetetään lasku sopimuskauden loputtua. Maksukehotus viivästyskorkoineen lähetetään 14 vrk kuluttua ensimmäisen laskun eräpäivästä. Mikäli asiakas ei ole kahden (2) kirjallisen muistutuksen jälkeen maksanut laskua neljäntoista (14) päivän kuluessa toisesta muistutuksesta renkaat/vanteet katsotaan hylätyiksi ja ne siirtyvät Finnservice omaisuudeksi.

Maksu suoritetaan säilytyskauden loputtua laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä, käyttäen laskuun merkittyä tilinumeroa sekä viitenumeroa.

Asiakkaalla on sopimuksen allekirjoittamishetkestä lähtien 24 tunnin katumisoikeus. Tänä aikana asiakas voi purkaa sopimuksen ja saada 100% hyvityksen. 24 tunnin umpeuduttua asiakkaan purkaessa sopimuksen, mahdollista jäljellä olevaa varastointiaikaa ei hyvitetä.

4. Palvelun sisältö.

Palvelupaketin sisältö vaihtelee sen mukaan, minkä tasoisen palvelupaketin asiakas on tilannut. Palvelupaketit voivat sisältää joitakin tai kaikkia seuraavista palveluista.

4.1. Säilytys

Renkaiden tai vanteiden säilytys Finnservicen tiloissa asianmukaisella tavalla. Tämä palvelu kuuluu kaikkiin rengashotellin palvelupaketteihin.

4.2. Vakuutus

Finnservice vakuuttaa säilytettävät renkaat ja vanteet tahalliselta vaurioitumiselta tai katoamiselta, poislukien force majour tilanteista johtuvat menetykset. Renkaiden vaurioituminen tarkoittaa renkaiden saattaminen käyttökelvottomaan kuntoon. Vanteiden vaurioituminen tarkoittaa naarmuuntumiset ja vääntymiset. Finnservice korvaa hyväkuntoisista renkaista/vanteista 50% niiden (tai vastaavan tuotteen) arvosta. Tyydyttäväkuntoisista renkaista/vanteista 30% niiden (tai vastaavan tuotteen) arvosta. Ja huonokuntoisista renkaista/vanteista 10% niiden (tai vastaavan tuotteen) arvosta. Renkaiden kuntoluokitus tehdään asiantuntija-arvionnissa. Tämä palvelu kuuluu kaikkiin rengashotellin palvelupaketteihin.

4.3. Asiantuntijan arvio

Finnservicen rengasalan ammattilaiset suorittavat asiantuntija-arvion säilytettävistä renkaista 24 tunnin sisällä renkaiden luovuttamisesta. Arvioinnisssa katsotaan mm. uran syvyys, pintojen kulumisen tasaisuus ja renkaiden valmistusvuosi. Nastarenkaissa katsotaan myös nastojen kunto ja määrä.Tämä palvelu kuuluu kaikkiin rengashotellin palvelupaketteihin.

4.4. Pesu

Renkaat ja vanteet pestään ja kuivataan. Tämä palvelu kuuluu vain Comfort ja Lux -rengashotellin palvelupaketteihin.>

4.5. Alleasennustyöt

Alleasennustyöt suoritetaan silloin kun renkaat noudetaan. Tällöin irrotettaan vanhat renkaat ja asetetaan ne renkaat, jotka olivat meillä kausisäiltyksessä. Säilitykseen toimitettavat renkaat on oltava irroitettuna toimittaessa. Irroituksen voi suorittaa myös meillä, tilaamalla palvelu erikseen. 

Alleasennustyöt eivät sisällä vannetöitä tai tasapainoitusta

Tämä palvelu kuuluu vain Comfort ja Lux -rengashotellin palvelupaketteihin.

4.6. Ilmapaineen tarkastus

Ilmapaine tarkastus suoritetaan säilytettäville renkaille asiantuntija-arvion yhteydessä ja toisen kerran renkaiden jälleenasennuksen yhteydessä, sopimuskauden päädyttyä. Tämä palvelu kuuluu vain Comfort ja Lux -rengashotellin palvelupaketteihin.

4.7. Asennus vanteisiin (tarvittaessa)

Jos asiakas toimittaa säilytykseen sekä renkaat, että vanteet, voimme asiakkaan niin halutessa asentaa renkaat ko. vanteisiin. Tämä palvelu kuuluu vain Lux -rengashotellin palvelupakettiin.

4.8. Tasapainoitus

Tasapainoitamme renkaat riippumatta siitä, olivatko renkaat asennettu vanteisiin Finnservicen tai jonkun muun toimesta. Tämä palvelu kuuluu vain Lux -rengashotellin palvelupakettiin

YLEISET EHDOT

1. Rengassäilytyssopimus

Asiakas on tilannut renkaiden kausisäilytykseen tilan Finnserviceltä palveluna. Finnservice säilyttää renkaita asianmukaisissa tiloissa sopimuskauden ajan.

Finnservice varaa oikeuden rengassäilytyssopimuksen, yleisten ehtojen ja mahdollisten muiden ehtojen muutoksiin.

2. Säilytettävät renkaat

Asiakkaalla on oikeus käyttää säilytyspalvelua ainoastaan itsensä omistamiin renkaisiin. Hyväksymällä sopimusehdot asiakas on vakuuttanut renkaat omaksi omaisuudeksi. Sopimus on asiakaskohtainen, ei autokohtainen. Jos esim. auto myydään, säilytyssopimusta ei voi siirtää uudelle omistajalle.

3. Muita ehtoja

Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Finnservice osoitteen ja puhelinnumeron muuttumisesta. Mikäli Finnservicelle on annettu asiakkaan sähköpostiosoite laskujen toimitusosoitteeksi, on asiakas velvollinen ilmoittamaan myös sen muutoksesta. Niiden ilmoitusten tiedoksisaanti, jotka on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, on asiakkaan vastuulla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muutoin luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Finnservicen kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta varastoida kolmannen osapuolen renkaita.

Mikäli renkaiden säilytyskohde joutuu tulipalon tai muun force majour tapaturman kohteeksi ja tilat menevät käyttökelvottomaksi, säilytyssopimus lakkaa.

Tällöin Finnservicellä ei ole velvollisuutta tarjota Asiakkaalle muita kiinteistö tiloja ennen tilojen kunnostusta/uudelleenrakentamista tai sen jälkeen.

4. Vakuutus ja vastuu

Finnservice on ottanut kiinteistövakuutuksen, jolla vakuutetaan ainoastaan Finnservice hallitsema kiinteistö. Varastoitujen tavaroiden vakuuttaminen on yksin Asiakkaan vastuulla.

Finnservice ei vastaa asiakkaan renkaille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat tulipalon, varkauden, tuholaisten, vesivahingon, ilkivallan muun vastaavan syyn. seurauksena. Asiakas vakuuttaa omalla kustannuksellaan olevan irtaimiston (esim. kotivakuutus).

Vakuutusehtojen mukaisesta vakuutusturvasta suhteessa Asiakkaaseen vastaa vakuutusyhtiö yksin eikä asiakkaalla ole oikeutta esittää Finnservice kohtaan vakuutuksesta johtuvia vaatimuksia.

Finnservice ei vastaa mikäli asiakas on huomautuksesta huolimatta vaihdattanut alle renkaat jotka ovat vialliset tai kulutuspinta loppu tai loppumassa.

Vastuu renkaista ja niiden käytöstä kuuluu pääasiassa asiakkaalle. Finnservicen kuntotiedot renkaista ovat viitteellisiä ja renkaiden käyttöikä riippuu asiakkaan omasta ajotavasta.

Emme vastaa hajonneista tai katkenneista muttereista, pulteista tai lukkopulteista

5. Asiakastietokanta

Sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakasta koskevia tietoja rekisteröidään Finnservicen asiakastietokantaan. Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot tallennetaan alan standardeja noudattaen ja henkilötietolain sekä sovellettavien turvallisuusmenetelmien ja -käytäntöjen mukaan. Asiakkaalla on oikeus saada tieto rekisteröidyistä tiedoista ja pyytää niiden oikaisua.

Siinä tapauksessa, että asiakas antaa vuokrasopimuksen teon yhteydessä suostumuksensa siihen, että asiakkaan yksilöllisiä käyttäjätietoja käytetään myyntiä edistäviin henkilökohtaisesti osoitettuihin kirjeisiin ja/tai tuotteita ja palveluja koskeviin mainoskampanjoihin, tällaisia henkilökohtaisesti osoitettuja myyntiä edistäviä yhteydenottoja ja/tai muita mainoskampanjoita lähetetään asiakkaalle vain kirjeellä, faksilla, sähköpostitse ja teksti- tai multimediaviesteinä.

Asiakas voi peruuttaa kohdassa 5. mainitun suostumuksen ilmoittamalla siitä Finnservicelle.

Finnservice pidättää itsellään oikeuden käyttää yksilöllisiä käyttäjätietoja, jos se on tarpeen sen oikeuksien toteuttamiseksi sikäli kuin laki ei kiellä tietojen käyttämistä tässä tarkoituksessa. Yksilöllisiä käyttäjätietoja ei anneta edelleen, myydä tai muulla tavalla siirretä kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen Finnservice oikeuksien toteuttamiseksi tai ellei laki sitä nimenomaisesti edellytä. Kaikki yksilöllisten käyttäjätietojen edelleen toimittaminen ja käsittely Finnservice Oy:n sisällä tapahtuu vain henkilötietolain mukaisesti.

6. Sopimuksen rikkominen ja purkaminen

Finnservicellä on oikeus, rajoittamatta sen oikeutta vedota muihin lain mukaisiin purkuperusteisiin, purkaa sopimus, mikäli asiakas kahden (2) kirjallisen muistutuksen jälkeen ei ole maksanut laskua neljäntoista (14) päivän kuluessa toisesta muistutuksesta. Muistutukset annetaan vähintään kahden (2) viikon välein. Katso kohta. 2.

Finnservicellä on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakas ei viivytyksettä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin saatuaan asiasta kirjallisen ilmoituksen Finnservicelle. Finnservice:llä on oikeus käyttää asiakkaan säilytettäviä renkaita (omaisuutta) panttina sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.